6. december 2017

Alsønderup Fester

30. maj 2019

 

Kulsviergården, Pibe Møllevej 7, Alsønderup, 3400 Hillerød

 

Mødereferat 6. december 2017

 

Til stede:Rasmus Mortensen (RM), Knud Brodersen (KB), Poul Erik Sandholt (PS), Gitte Siezing Hansen (GSH)

 

Afbud fra:Dan Prehn (DP), Henriette Høj (HH), Michael Ruge (MR)

 

1.Gennemgang af referat fra afdelingsledernes evalueringsmøde

Problematisk, hvis toastmaster skal gå rundt på pladsen, idet mikrofonen ikke rækker udenfor huset. Vi skal huske at oplyse antallet af gæster undervejs. Det kan kun blive et cirka tal.

RM undersøger hos Søren lyd, hvad det vil koste at få udstyret til at række udenfor.

Mobilepay – PS undersøger.

Næste år afdelingsledermøde om tirsdagen.

Medarbejdere, der byder på en vare og ikke henter denne, er forpligtet til at betale.

Næste år vil en tovholder gå rundt og dirigere oprydningen efter luk.

Der skal udarbejdes en liste over oprydningsholdet, der møder frem efter luk.

Ulla fra Banko skal med til et af forårets møder. GSH kontakter Ulla vedrørende tidspunktet for Loppebanko.

Byfestudvalgets medlemmer opfordres til at kigge ind til sorteringsholdet, hvornår der sorteres, vides ikke på nuværende tidspunkt.

Der skal købes 4 og 6 liters poser til Legetøj.

På et af de kommende møder skal vi lave en arbejdsplan til piccoloerne.

Overvejelser om evt. at udvide adgangsbilletten med et oversigtskort.

Antik kunne flytte ind i hallen ved siden af scenen. Sko og tasker kunne flytte ind til Tøjafdelingen.

Fortsat stort ønske om en ny brugt loppebil. Evt. leje/lease?

Festival – tages op på et af kommende møder.

Grillen skal med til køkkenmøde næste år – måske kan vi så imødegå, at Grillen mangler ting hvert år.

 

 

 

2.Ringemøde med ASGI

Vi henter lopper første gang i uge 7.

PS kontakter Tina vedrørende en medlemsliste med fødselsdata på.

Ringemøde afholdes onsdag den 17. januar 2018 kl. 17 i cafeteria på Kulsviergården. Vil NP lave mad til os? GSH skriver til Peter Windum.

 

 

3.Mødedatoer for kommende sæson

Kalender med mødedatoer vedhæftes referat. 1. møde i 2018:

9. JANUAR KL. 19 PÅ KULSVIERGÅRDEN

 

4.Personalestatus

Vi mangler afdelingsleder til Sko og Tasker samt muligvis til Tøjafdelingen.

 

5.Ansøgninger og tilladelser

GSH sender ansøgning til kommunen omkring banner.

 

6.Kørsel og kælder

KB nævnte problemet med grus, der slæbes/køres med ind i koldhallen, måske kunne Kulsviergården finde en løsning.

GDA sørger for et tov i porten.

GSH sørger for ny infoliste over udvalgets medlemmer til internt brug.

Der åbnes for selvindlevering fra 3. februar 2018 hver lørdag fra 10-12.

7.Eventuelt

Vi fejrer 50 års jubilæum i 2019.

 

 

Ref.: GSH