12.april 2018

Alsønderup Fester

21. maj 2020 - AFLYST pga Covid-19

 "Støt Lokalsamfundet" på mobilpay 96 43 80

... både Kusviergården og Idrætsforeningen bløder!


Kulsviergården, Pibe Møllevej 7, Alsønderup, 3400 Hillerød


Mødereferat 12.april 2018


Til stede:Niels Pedersen (NP), Michael Ruge (MR), Poul Erik Sandholt

(PS), Dan Prehn (DP), Gitte Siezing Hansen (GSH), Jimmy Nielsen (JN)


Afbud fra:Knud Brodersen (KB), Rasmus Mortensen (RM)
1.Referat fra møde den 28. marts

Godkendt uden bemærkninger.


2.Banko, status og planer

Det skal fremgå af annoncen, hvad gevinsterne er på seriespil.

Usikkerhed omkring om man kan komme ind til bankospillet på medlemskort (mandags & fredags medlemskort) RM undersøger.


3.Opstilling og trøjer, status og planer

Produktion af trøjer er sat i gang.

Handelsbanken er ude som sponsor.


4.PR og musik, status og planer

JN sender loppebodsplan til MR.

MR mødes med musikerne den 21. april. Søren Lyd kontaktes efterfølgende.


5.Økonomi, status og planer

PS er i gang med Mobilepay, skal bruge Støtteforeningens vedtægter, GSH forsøger at finde dem.


6.Loppekørsel, status og planer

Der er fortsat mange indleveringer om lørdagen.


7.Indkøb og depot, status og planer

PS vil gerne have en liste over, hvilke boder der aktive i år, når de er klar – DP sender.

Michael Holm – kandidat til Ølpallen – MR kontakter.


8.Tilladelser og medhjælperfest, status og planer

Har RM talt med HH om medhjælperfesten?

DP/RM sender invitationer til sponsorer.

Vejdirektoratet har givet afslag på tilladelse til ophæng af plakater.


9.Personale, status og planer

GSH køber gribetænger.

Borgmestre er inviteret.

Ny afdelingsleder for Sengeafdelingen er Johnny.


10.Evt.

RM bedes bestille hoppeborg og Bungee-jump. RM skaffer ponys.Ref.: GSH