15.januar 2019

Alsønderup Fester

21. maj 2020 - AFLYST pga Covid-19

 "Støt Lokalsamfundet" på mobilpay 96 43 80

... både Kusviergården og Idrætsforeningen bløder!


Kulsviergården, Pibe Møllevej 7, Alsønderup, 3400 Hillerød


Mødereferat 15.januar 2019


Referat af byfestudvalgsmøde

tirsdag den 15. januar 2019 kl. 19.00

på Kulsviergården


Til stede:Poul Erik Sandholt (PS), Michael Ruge (MR), Jimmi Nielsen (JN), Rasmus Mortensen (RM), Gitte Siezing Hansen (GSH)


Afbud:Knud Brodersen (KB), Dan Prehn (DP), Niels Pedersen (NP)


1.Alsønderup Fester 2019

a. Bod til foreninger:

Der er kommet en anmodning fra Lokalhistorisk Forening, de ønsker at udstille billeder fra tidligere byfester på pladsen. Ønsker samtidig at få lov til at opsætte en bod til oplysning og hvervning af nye medlemmer.

Borgerforeningen har tidligere ytret ønske om en fælles bod, der repræsenterer alle lokale foreninger. Lokalhistorisk Forening kunne være med her. MR kontakter foreningerne (Se evt. Happy day arrangement). Vi kunne låne hvide skillevægge i Frb.Centret.

Forslag om ”biograf” hvor der vises gamle optagelser fra byfester. MR taler med Bremer om lån om film.

b. Festskrift:

MR og Knud Sørensen er i gang med at udarbejde et ”festskrift” i stil med tidsskriftet ”Hillerødhistorier” eller som en særudgave til Lokaltnyt og øge antallet til 2000 (Oplag 1550). Udkommer 1. uge i maj. Peter Windum spørges(PS), om datoen kan rykkes nærmere på Kr. Himmelfartsdag. Økonomisk støtte til udgivelsen ansøges i Støtteforeningen (PS).


2.Festen om lørdagen

a. Nedsættelse af festudvalg:

Emner: Henriette og Palle (RM spørger), MR, NP, DP, JN.

Kok hyres udefra, da nuværende kokke ønsker at deltage i festen. RM kontakter Simon Skov, som vil fremsende et tilbud indenfor den kommende uge.

b. Musikken:

RM er i gang med et emne –  MR også. Afventer nærmere.

c. Anden underholdning:

Besluttes af festudvalget.

Invitationer til ”gamle” medhjælpere og sponsorer udsendes af festudvalget.


3.Banko

Ulla fra banko deltager i mødet. Kæmpebanko i hallen den 3. juni?Evt. lotteri med bil, hvis bankospillet afholdes en fredag i stedet for. Ulla ønsker deling 50/50 af overskuddet, hvis det skal være et stort bankospil. Dato fastlægges snarest.


4.Planlægning af ringemøde

GSH skriver til Tina Folkmann og beder om lister. PS beder om lister fra KB.


5.Runde med ideer til initiativer/udfordringer

MR: Lokalpolitikeres malerier på auktion. Plovmandsinitiativer.

Der tages kontakt til lokalpolitikerne (MR).

Per Møller involveres (GSH). Kunne samles på torvet 14 dage før og male malerier til salg på auktionen. Per Møller kunne undervise/hjælpe.


6.Status på byfestudvalget

Britt Hollier har sagt ja til at træde ind i udvalget. Ønsker dog fortsat at være ansvarlig for legetøjsafdelingen. GSH kontakter vedrørende deltagelse i næste møde den 20. februar.

Søren Bøgemose og Christian Lehm har begge accepteret at træde ind i udvalget – RM kontakter.

Torben Boe har meldt fra til Hovedkassen i år. Steen formodes at træde til i stedet for. PS følger op.


7.Eventuelt

Mødedatoer godkendt. Mødet den onsdag den 20. februar 2019 flyttes til mandag d. 18 februar.