19.marts 2019

Alsønderup Fester

21. maj 2020 - AFLYST pga Covid-19

 "Støt Lokalsamfundet" på mobilpay 96 43 80

... både Kusviergården og Idrætsforeningen bløder!


Kulsviergården, Pibe Møllevej 7, Alsønderup, 3400 Hillerød


Mødereferat 19. marts 2019


Til stede:Poul Erik Sandholt (PS), Knud Brodersen (KB), Rasmus Mortensen (RM), Michael Ruge (MR), Dan Prehn (DP), Jimmy Nielsen (JN), Christian Lehm (CL), Gitte Siezing Hansen (GSH)


Afbud fra:Niels Pedersen (NP)1.Godkendelse af referat

Ingen bemærkninger

RM bød Christian Lehm velkommen til udvalget. Udvalgsmedlemmerne fortalte om egne ansvarsområde.


2.Jubilæumsfesten

Referat gennemgået.

Ingen drinks inkluderet i billetprisen. Der skal serveres velkomstdrinks.

Der mangler stadig personale til barer – RM spørger Simon.

Der serveres ikke forret.

Knud Sørensen vil gerne være toastmaster.

Deadline for salg af billetter Kr. Himmelfartsdag kl. 15. Henriette Høj bedes om at sælge billetter + holde styr på bordplan.

Bord til byfestudvalg og sponsorer.

MR er bortrejst i 4 uger og taget fat i udvalget igen, så snart han er retur.


3.Bordet rundt


Festskriftet:

Udkastet er ved at være på plads.


Malerier på Torvet:

Borgmesteren er klar. MR laver oplæg på øvrige deltagere.

Per Møller Larsen er ok.


Status på kørsel og indlevering:

Det går fantastisk godt. Der er kommet rigtig meget ind allerede.


Afdelingsledere el, køkkensager og børnetombola:

El og Køkkensager ok. Børnetombola udgår igen i år.


Kaffe/kageteltet vil gerne have adgang til køkkenet onsdag. Der kan også sælges færdigbagte pandekager i Kaffe/kageteltet.


Hovedkassen:

John, Torben, RM og PS skal afholde et møde mhp. planlægning. Der skal også findes en til Dankort.


4.Eventuelt
Ref:GSH