28.februar 2018

Alsønderup Fester

21. maj 2020 - AFLYST pga Covid-19

 "Støt Lokalsamfundet" på mobilpay 96 43 80

... både Kusviergården og Idrætsforeningen bløder!


Kulsviergården, Pibe Møllevej 7, Alsønderup, 3400 Hillerød


Mødereferat 28.februar 2018

Til stede:Michael Ruge (MR), Jimmy Nielsen (JN), Knud Brodersen (KB), Rasmus Mortensen (RM), Gitte Siezing Hansen (GSH)

Afbud fra:Dan Prehn (DP), Niels Pedersen (NP)


Piccolotjenesten

Nadja Nordmaj, afdelingsleder for piccoloerne deltager i starten af mødet. Vi skal sætte lidt struktur på piccoloernes arbejdsopgaver. Det kunne være opdeling af områderne på pladsen, som hold af piccoloer bliver ansvarlige for at holde rene. Nadja udarbejder en plan.

Gribetang x 4 indkøbes (kr. 79,- pr. stk. i Harald Nyborg) GSH køber. Handsker haves.

I år vil det være 5. og 6. klassernes elever, der kan tilmelde sig piccolotjenesten. Nadja sætter liste op på skolen med max. antal. Derudover skal vi lave en indsats for at få fastholdt de ”gamle” piccoloer, dvs. 7.-9. klassernes elever til hjælp i boderne. Nadja laver skriv til f.eks. Facebook, LokaltNyt, hjemmesiden, rulleskøjter, nerf, Borgerforeningen.

Piccoloerne (10-15stk.) er velkomne til at hjælpe ved indflytningen, lørdag den 5. maj kl. 8.00 (starter med morgenmad) samt tirsdag den 8. maj og onsdag den 9. maj.

De store vogne må ikke være i hal og sale på Kr. Himmelfartsdag, kun i koldhal.

Vi bestiller ikke trøjer i str. S i år, mindste trøje vil være M.


0.Jimmy Nielsen præsenterer sig

Jimmy Nielsen indtræder som nyt medlem af byfestudvalget. Jimmy varetager ”Aktivitetsboderne” i samarbejde med Tina Folkmann, som gerne vil hjælpe til på dagen.

Vi skal bede Tina om en liste over præmier – GSH kontakter

GSH sender liste over aktiviteter til JN.

Det aftales, at JN deltager i opstillingen torsdag den 3/5-18 kl. 16 på Kulsviergården.


1.Godkendelse af referat fra 22. januar 2018

Referat godkendt uden bemærkninger.


2.Banko status og planer

Gigantbanko den 4. maj 2018. MR kontakter PE og DP med henblik på annoncer.

MR har modtaget oplæg på banko-annonce fra Ulla.

Salg af fortæring under bankospillet fortsætter som tidligere. Ansvarlig Steffan.


3.Opstilling og trøjer status og planer

Der skal bestilles 30-40 ekstra L og ekstra M. i forhold til sidste år. GSH sender samlet antal til RM.

RM har gang i sponsorer – de største er på plads. PR bedes følge op på Handelsbanken.

Billetter er ved at være klar til tryk.


4.PR og musik status og planer

Markedskalender er på plads.

Der arbejdes på kort til hjemmesiden (MR) JN kan hjælpe – MR kontakter.

MR sørger for tryk af plakater i str. A3 – kan sendes til DP.

MR mødes med musikere og lydmænd i marts omkring ny opstilling.

Auktionslyd skal kun være i hallen. MR kontakter Søren Lyd Hemmingsen, 29641620. RM har booket Søren.


5.Økonomi status og planer

Udgår – PS ikke til stede.


6.Loppekørsel status og planer

Skytterne har meldt fra til kørsel i år og fremover. KB kan kontakte jagtforeningen.

Der har været mange ”selv-indleveringer” - 33 på 4 lørdage.

Som situationen er lige nu, kommer der ikke til at mangle chauffører.


7.Indkøb og Depot status og planer

DP har holdt møde med Steffan, Majbritt, Lise Klit og Jette Jensen. Referat er udarbejdet.


8.Tilladelser og medhjælperfest status og planer

PE søger tilladelse hos politiet om hoppeslot og alkoholbevilling.

GSH inviterer borgmestre.

GSH sender ansøgning til vejdirektoratet.


9.Personale – status og planer

Tina Folkmann melder fra som afdelingsleder i Aktivitetsboderne, men vil gerne hjælpe på dagen.

Jørgen Petersen, Køkkensager, har meddelt, at det er sidste år som afdelingsleder, da Jørgen flytter til København. Jørgen skriver, at mange medhjælpere i boden er venner og familie, som også stopper.

Ulla Nielsen er ny afdelingsleder i Sko og Tasker.


10.  Eventuelt

Sukkerfrie produkter ønskes i varesortimentet i ”Cafeteria”.

Spiritus til medhjælperfesten – skal vi måske købe lidt mere hjem.

Flag/skilt til Piccolotjenesten.Ref.:GSH