6. december 2017

Alsønderup Fester

21. maj 2020 - AFLYST pga Covid-19

 "Støt Lokalsamfundet" på mobilpay 96 43 80

... både Kusviergården og Idrætsforeningen bløder!


Kulsviergården, Pibe Møllevej 7, Alsønderup, 3400 Hillerød


Mødereferat 18.februar 2019

Til stede:Michael Ruge (MR), Knud Brodersen (KB), Niels Pedersen (NP), Rasmus Mortensen (RM), Poul Erik Sandholt (PS), Jimmy Nielsen (JN)

Gitte Siezing Hansen (GSH)


Afbud fra:Britt Hollier (BH), Christian Lehm (CL), Dan Prehn (DP), Søren Bøgemose (SB)1.Godkendelse af referat

Ingen bemærkninger


2.Bod til foreninger

MR har talt med Martin Rieva, som på vegne af Borgerforeningen vil koordinere opstilling af bod repræsenterende de lokale foreninger.

Placering aftales nærmere.


3.Medhjælperfesten

RM har talt med Henriette og Palle. De vil gerne hjælpe til, men ikke være tovholdere. MR udnævnes til tovholder. Øvrige medlemmer af udvalget: NP, DP og JN.

Der er lavet aftale med revyen om underholdning af 2 x 15 min. varighed. Vi skal sikre os, at det ikke er længere indslag end 2 x 15 min.

Emner til kommende møder i medhjælperfestudvalget:

Toastmaster

Festtaler

Musik

Budget – udarbejdes af medhjælperfest-udvalget.

Billetpriser: (uden drikkevarer)

Medhjælpere kr. 125

Gæster kr. 175

Børn kr. 75 (samme pris)

Fribilletter til nuværende og tidligere sponsorer. RM og PS sender invitation ud.

Barpersonale skal findes – RM arbejder videre på sagen.


4.Festskrift

Vi savner stadig en pris på indlæg i LokaltNyt. PS følger op.

Der er ifølge MR gang i skriveriet. Forventer 30-40 siders skrift.

Fotos skaffes i Lokalhistorisk.


5.Banko

Intet nyt.


6.Malerier på torvet

Borgmesteren vil gerne deltage. Derudover spørges de øvrige   lokalpolitiske ledere. Seancen finder sted lørdag den 18. maj 2019 kl. 10 på torvet i Hillerød. Telt skal opsættes (NP). Materialer – GSH køber ind og taler med Per Møller.

Skilte ophænges på torvet. NP taler med Hans Bremer om staffelier.


    7.  Status på byfestudvalget

KB, Kørsel og indlevering

Indtil nu har vi haft åbent 6 lørdage, hvor 42 kunder har afleveret effekter.

Sorteringsholdet er i fuld sving.

Den kommende loppekørsel er der også styr på.


JN, Aktivitetsboder:

Gennemgang af gevinster m.v. i boderne. Oversigt sendes til DP.

JN, Opstilling:

Billeder gennemgået.


GSH, Personale:

Afd.leder for ”Køkkensager” skal findes. Malene og Vibeke spørges – GSH. Lise Bjørnbak - ”Børnetombola” - forventer tilsagn om deltagelse inden 14 dage.


DP, Køkkenholdet:

DP indkalder til køkkenmøde. Ølvogne er bestilt.


PS, Hovedkassen:

Afventer om Steen vil afløse Torben Boe.


8.EventueltREF.: GSH